Bởi {0}
logo
Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Trạm điện cầm tay, máy phát điện năng lượng mặt trời, Hệ thống lưu trữ năng lượng, hệ thống năng lượng mặt trời gia đình, hệ thống nhà năng lượng mặt trời
Thứ tự xếp hạng2 bán chạy nhất trong Di Động ĐiệnInternational warehouses(10)Offline trade shows attended(5times)On-site material inspectionInternational service centers(10)